หน้าแรก
นโยบายการให้บริการ
  1. มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตต่อลูกค้าทุกๆคน
  2. เก็บความลับของลูกค้าอย่างดีที่สุด
  3. เน้นผลงานและการให้บริการอย่างดีที่สุด ในราคาที่ยุติธรรม
  4. ช่วยเหลือลูกค้าเวลามีปัญหาทุกๆ เรื่อง ไม่มีการทอดทิ้งลูกค้าอย่างเด็ดขาด
  5. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าแรก : เกี่ยวกับเรา : สินค้าและบริการ : ปฏิทินเตือนความจำ : ข่าวสาร : สาระน่ารู้ : ลูกค้าของเรา : ติดต่อเรา    
ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบชุมนุม : บริการรับทำบัญชี, รับทำบัญชี,ทำับัญชี,ที่ปรึกษากฏหมาย, ทนายความ, รับแก้ไขบัญชี, แก้ไขบัญชี, ดูแลบัญชี, แก้บัญชี, รับปรึกษาทางกฏหมาย

ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบชุมนุม

27 เมษายน 2553 เวลา 16:39 น.

ครม.อนุมัติมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการ ชุมนุม ได้แก่

1. การขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) จากรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นงวดวันที่ 31 ธ.ค. 52 ต้องยื่นเสียภาษีภายในวันที่ 30 พ.ค. 53 ให้ยืดไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 53

2. การขยายเวลายื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) กำหนดให้ชำระภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ให้ขยายการยื่นแบบออกไปอีก 2 เดือน นับจากวันสิ้นสุดวันชุมนุม โดยจะมีการพิจารณาการยื่นคำร้องเฉพาะราย

3. การขยายระยะเวลาการยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด. 3) ปกติให้ชำระในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป เห็นสมควรให้ขยายการยื่นแบบออกไป 2 เดือนนับจากวันสิ้นสุดการชุมนุม โดยจะมีการพิจารณาการยื่นคำร้องเฉพาะราย

แหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

รายละเอียดต่างๆ คงต้องหน่วยงาน กรมสรรพากร หรือกระทรวงการคลัง ประกาศอีกทีครับ

จำนวนผู้เข้าชม 4090 ครั้ง | ตั้งแต่วันที่ 2010-04-27 20:10:14

ข่าวสาร
- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องขยายเวลายื่นงบการเงิน ปี2552 (ฉบับที่ 2)
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2553
- ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบชุมนุม
- ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน ประจำปี ๒๕๕๒
- รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2552
- เงินสมทบประกันสังคม ลดเหลือ 3%
- ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ (29 มี.ค.2552 ถึง 28 มี.ค.2553
- การคำนวณภาษี ภ.ง.ด.51 รอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 ของกิจการ SMEs
- แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ใช้บังคับ 1 ก.ค.2551
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดภาษีและค่าธรรมเนียมโอน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
- สภาวิชาชีพบัญชี
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
- หลักเกณฑ์ในการยื่นงบการเงิน
- ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
- ข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
- ค้นหาเลขทะเบียน เก่า-ใหม่
- ข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- แจ้ง เพิ่ม ลด งานทำบัญชี
- แจ้ง เพิ่ม ลด งานสอบบัญชี
- บริการจดทะเบียนออนไลน์
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
- ตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ

  หน้าแรก : เกี่ยวกับเรา : ข่าวสาร : สาระน่ารู้ : ค่าบริการ : ลูกค้าของเรา : ติดต่อเรา
<< กลับคืน : ขึ้นไปด้านบน
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสำนักงานวิสุทธิ์การบัญชีและทนายความ
สร้างเว็บไซต์โดย SiamWebCity.COM