หน้าแรก
นโยบายการให้บริการ
  1. มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตต่อลูกค้าทุกๆคน
  2. เก็บความลับของลูกค้าอย่างดีที่สุด
  3. เน้นผลงานและการให้บริการอย่างดีที่สุด ในราคาที่ยุติธรรม
  4. ช่วยเหลือลูกค้าเวลามีปัญหาทุกๆ เรื่อง ไม่มีการทอดทิ้งลูกค้าอย่างเด็ดขาด
  5. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าแรก : เกี่ยวกับเรา : สินค้าและบริการ : ปฏิทินเตือนความจำ : ข่าวสาร : สาระน่ารู้ : ลูกค้าของเรา : ติดต่อเรา    
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดภาษีและค่าธรรมเนียมโอน : บริการรับทำบัญชี, รับทำบัญชี,ทำับัญชี,ที่ปรึกษากฏหมาย, ทนายความ, รับแก้ไขบัญชี, แก้ไขบัญชี, ดูแลบัญชี, แก้บัญชี, รับปรึกษาทางกฏหมาย

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดภาษีและค่าธรรมเนียมโอน

มาตรการที่ 1. ออกพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 470

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้สุทธิ 150,000 บาท แรก มีผลใช้ตั้งแต่ ปี 2551

มาตรการที่ 2. ออกพระราชกฎษฎีกา ฉบับที่ 471

สำหรับนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่เกิน 5,000,000 บาท

                กำไรสุทธิ  150,000 บาท แรก                     ยกเว้นภาษี

                กำไรสุทธิ 150,001 ถึง 1,000,000 บาท    อัตราภาษี 15%

                กำไรสุทธิ 1,001,000 ถึง 3,000,000 บาท  อัตราภาษี 25%

                กำไรสุทธิ ส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท       อัตราภาษี 30%

                ใช้สำหรับรอบบัญชี 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป

มาตรการที่ 3. ออกพระราชกฎษฎีกา ฉบับที่ 472

ลดภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์ เหลือร้อยละ 0.1 ถ้ารวมภาษีท้องถิ่น เป็น 0.11

                   เริ่ม 28 มีนาคม 2551 ถึง 27 มีนาคม 2552

มาตรการที่ 4. ประกาศประทรวงมหาดไทย

  1. ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอน และจำนองอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่ดิน อาคาร อาคารพร้อมที่ดิน ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน เหลือร้อยละ 0.01 สำหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ดังต่อไปนี้

       (1) เป็นที่ดิน อาคาร หรืออาคารพร้อมที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดิน โดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย และ

       (2) เป็นอาคารประเภทดังต่อไปนี้

           (ก) บ้านเดี่ยว

           (ข) บ้านแฝด

           (ค) บ้านแถว

           (ง) อาคารพาณิชย์

  2. ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอน และจำนองห้องชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เหลือร้อยละ 0.01 ดังต่อไปนี้

          (1) การโอนกรรมสิทธิ์และการจำนองห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

          (2) การโอนกรรมสิทธิ์และการจำนองห้องชุดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

  3. ลดค่าธรรมเนียมจะทะเบียนโอนที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เหลือร้อยละ 0.01  ดังต่อไปนี้

         (1) ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคาร สำนักงานร้อยละ 0.01 สำหรับกรณีสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน โดยอาคารสำนักงานต้องเป็นอาคารหรืออาคารพร้อมที่ดินที่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างหรือใบรับแจ้งการก่อสร้างเป็นอาคารสำนักงานตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร

เริ่ม 29 มีนาคม 2551 ถึง 28 มีนาคม 2552

 

จำนวนผู้เข้าชม 11013 ครั้ง | ตั้งแต่วันที่ 2008-04-07 16:52:49

ข่าวสาร
- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องขยายเวลายื่นงบการเงิน ปี2552 (ฉบับที่ 2)
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2553
- ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบชุมนุม
- ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน ประจำปี ๒๕๕๒
- รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2552
- เงินสมทบประกันสังคม ลดเหลือ 3%
- ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ (29 มี.ค.2552 ถึง 28 มี.ค.2553
- การคำนวณภาษี ภ.ง.ด.51 รอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 ของกิจการ SMEs
- แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ใช้บังคับ 1 ก.ค.2551
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดภาษีและค่าธรรมเนียมโอน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
- สภาวิชาชีพบัญชี
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
- หลักเกณฑ์ในการยื่นงบการเงิน
- ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
- ข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
- ค้นหาเลขทะเบียน เก่า-ใหม่
- ข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- แจ้ง เพิ่ม ลด งานทำบัญชี
- แจ้ง เพิ่ม ลด งานสอบบัญชี
- บริการจดทะเบียนออนไลน์
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
- ตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ

  หน้าแรก : เกี่ยวกับเรา : ข่าวสาร : สาระน่ารู้ : ค่าบริการ : ลูกค้าของเรา : ติดต่อเรา
<< กลับคืน : ขึ้นไปด้านบน
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสำนักงานวิสุทธิ์การบัญชีและทนายความ
สร้างเว็บไซต์โดย SiamWebCity.COM