หน้าแรก
นโยบายการให้บริการ
  1. มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตต่อลูกค้าทุกๆคน
  2. เก็บความลับของลูกค้าอย่างดีที่สุด
  3. เน้นผลงานและการให้บริการอย่างดีที่สุด ในราคาที่ยุติธรรม
  4. ช่วยเหลือลูกค้าเวลามีปัญหาทุกๆ เรื่อง ไม่มีการทอดทิ้งลูกค้าอย่างเด็ดขาด
  5. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าแรก : เกี่ยวกับเรา : สินค้าและบริการ : ปฏิทินเตือนความจำ : ข่าวสาร : สาระน่ารู้ : ลูกค้าของเรา : ติดต่อเรา    

ประเภทธุรกิจที่ทางสำนักงานให้บริการอยู่ คือ วางแผนภาษี วางระบบบัญชี รับทำบัญชี สอบบัญชี จัดตั้งบริษัท ตั้งโรงงาน ให้กับกิจการประเภทต่างๆ เช่น
   1. ธุรกิจบันเทิง
   2. ธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์
   3. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
   4. ธุรกิจนำเข้า ส่งออก
   5. ธุรกิจซื้อมาขายไป
   6. ธุรกิจปั้มน้ำมัน
   7. ธุรกิจโรงงานผลิตสินค้า
   8. ธุรกิจโรงไม้ โรงเลื่อย ค้าไม้ สิ่งประดิษฐ์
   9. ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
   10. ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ แฟลต หอพัก
   11. ธุรกิจค้าที่ดิน จัดสรรที่ดิน บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม
   12. ธุรกิจนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนขายรถ
   13. ธุรกิจเกี่ยวกับออกแบบตกแต่ง

รายชื่อลูกค้าที่อ้างอิงได้
s 1 บ.28 คอนสตรัคชั่น จก.
2 บ.เกษตรภูมิ จก.
3 บ.ไกรลาศเมททอล จก.
4 บ.คงศิริกรุงเทพ จก.
5 บ.คิวร์ อาร์ต จก.
6 บ.คุณากิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จก.
7 บ.พลังภัทร จำกัด
8 บ.เค แอนด์ บี โฮมเทรด จก.
9 บ.โฆษิตอีเล็คทริกเวิลด์
10 บ.โชคพิพัฒน์วิศวกรรม จก.
11 บ.ซี อาร์ เอส ดีเวลล็อปเม้นท์ จก.
12 บ.ดีฟอร์ส เคมีคอล จำ.
13 บ.ตันหงวนโลหะการ จก.
14 บ.ตาวันพับลิชชิ่ง จก.
15 บ.ไตรฐิติ จก.
16 บ.เทร็บเบิล จก.
17 บ.ไทยล็อคอินดัสเทรียล จก.
18 บ.นครหลวงค้าไม้ วัตถุก่อสร้าง จก.
19 บ.บลูเพาเวอร์ จก.
20 บ.บลูเฟอร์ตี้ คอนสตรัคชั่น จก.
21 บ.บ๊อปคอนสตรัคชั่น จก.
22 บ.บ้านไพโรจน์ค้าวัสดุก่อสร้าง จก.
23 บ.บิวดิ้ง ฟอร์ม จก.
24 บ.ไบรเทน โพลีเทรดดิ้ง จก.
25 บ.ปวิณวานิชย์ จก.
26 บ.พณิชพล จก.
27 บ.พนาสรรพกิจ จก.
28 บ.พลวานิช จก.
29 บ.พิภักดิ์กิจเจริญ จก.
30 บ.พี ซี คอนกรีตปทุมธานี จก.
31 บ.เพชรเกษมการโยธา (1982) จก.
32 บ.เพชรเกษมเจริญการช่าง จก.
33 บ.เพชรเกษมซิสเท็มโซลูชั่น จก.
34 บ.มารีโน่ จก.
35 บ.ยูนิคไฟน์โปรดักส์ จก.
36 บ.รุ่งไทยเคมีคอล จก.
37 บ.โรงงานไทยประดิษฐ์เอ็นจิเนียริ่ง จก.
38 บ.ลีดเดอร์แลนด์ จก.
39 บ.เลี่ยงฮั่วหลง จก.
40 บ.วี แลปส์ จก.
41 บ.เวิด์ไวด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.
42 บ.เวิลด์คอนเท็ค จก.
43 บ.ส่งเสริมธานี จก.
44 บ.สินธนานนท์ จก.
45 บ.เสรียูนิฟอร์มการ์เมนท์ จก.
46 บ.เอกมณฑ์เซอร์วิส จก.
47 บ.เอ็น พี จี เทรดดิ้งแอนด์คอนสตรัคชั่น จก.
48 บ.เอ็น เอส แอ็คทิฟ จก
49 บ.ไอ.ที.แกลเลอรี่ จก.
50 หจก.จัตุรงค์พัฒนา
51 หจก.ชีวินนิตติ้ง
52 หจก.ซี เค วู้ด เฟอร์นิเจอร์
53 หจก.ซี.ยู.ซี เอ็นจิเนียริ่ง
54 หจก.ตันหงวนก่อสร้าง
55 หจก.ทรัพย์บุญทวี
56 หจก.บิลดิ้ง ซีวิล คอนส์
57 หจก.ป.พันธกิจ
58 หจก.เพอร์เฟ็ค คอนส์
59 หจก.รัฐวุฒิวิศวการ
60 หจก.โรงพิมพ์อักษรไทย
61 หจก.โรงเลื่อยจักรกำไท้เฮงพาณิชย์
62 หจก.โรงหล่อร่วมพัฒนาการ
63 หจก.โรงหล่อสหบางกอก
64 หจก.วี.วัฒนาอินเตอร์คอนสตรัคชั่น
65 หจก.เวิลด์กลัฟ
66 หจก.สหผลวัฒนาโยธาการ
67 หจก.สิทธผลวัฒนาปทุมธานี
68 หจก.อิทธิรุ่งโรจน์
69 ก.นำชัยเคหะภัณฑ์
70 กรุงธนเฟอร์นิเจอร์
71 เกษมเคหะภัณฑ์
72 คณะบุคคลครัวหมากพร้าว
73 คณะบุคคลวชิราและสถาพร
74 คุณดำรงค์ (หอพัก)
75 จรัลอีเล็คโทรนิคส์
76 จิมมี่
77 ช.โลหะภัณฑ์ (เตาปูน)
78 ชมรมบ้านธีราคร
79 ชัยบางน้อยวัสดุภัณฑ์
80 ตะวันโลหะกิจ
81 ไทยฮวด
82 นำเจริญการช่าง
83 บัญชรทวาระพาณิชย์
84 บัญชรพาณิชย์
85 สินรุ่งเรืองค้าไม้
86 บุญราศรี
87 ประตูน้ำฟาร์มาซี
88 โปร
89 แฟลตสยาม
90 มนต์ชัยศิลป์
91 มูลนิธิเทพธิดาพิทักษ์
92 ยงวิวัฒน์
93 ยงวิวัฒน์ค้าไม้
94 ยูสด์ช็อป ดอทคอม
95 ร.เรืองชัย
96 ร้านถูกและดีผ้าม่านและตบแต่ง
97 เลี้ยงฮั่วล้ง
98 วนากิจค้าไม้
99 วิจิตรศิลป์
100 ศิริการช่าง
101 สมาคมตระกูลโจว
102 สระว่ายน้ำนภาลัย
103 สาครพาณิชย์
104 สิทธิผลฮาร์ดแวร์

ข่าวสาร
- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องขยายเวลายื่นงบการเงิน ปี2552 (ฉบับที่ 2)
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2553
- ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบชุมนุม
- ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน ประจำปี ๒๕๕๒
- รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2552
- เงินสมทบประกันสังคม ลดเหลือ 3%
- ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ (29 มี.ค.2552 ถึง 28 มี.ค.2553
- การคำนวณภาษี ภ.ง.ด.51 รอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 ของกิจการ SMEs
- แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ใช้บังคับ 1 ก.ค.2551
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดภาษีและค่าธรรมเนียมโอน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
- สภาวิชาชีพบัญชี
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
- หลักเกณฑ์ในการยื่นงบการเงิน
- ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
- ข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
- ค้นหาเลขทะเบียน เก่า-ใหม่
- ข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- แจ้ง เพิ่ม ลด งานทำบัญชี
- แจ้ง เพิ่ม ลด งานสอบบัญชี
- บริการจดทะเบียนออนไลน์
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
- ตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ

  หน้าแรก : เกี่ยวกับเรา : ข่าวสาร : สาระน่ารู้ : ค่าบริการ : ลูกค้าของเรา : ติดต่อเรา
<< กลับคืน : ขึ้นไปด้านบน
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสำนักงานวิสุทธิ์การบัญชีและทนายความ
สร้างเว็บไซต์โดย SiamWebCity.COM