หน้าแรก
นโยบายการให้บริการ
  1. มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตต่อลูกค้าทุกๆคน
  2. เก็บความลับของลูกค้าอย่างดีที่สุด
  3. เน้นผลงานและการให้บริการอย่างดีที่สุด ในราคาที่ยุติธรรม
  4. ช่วยเหลือลูกค้าเวลามีปัญหาทุกๆ เรื่อง ไม่มีการทอดทิ้งลูกค้าอย่างเด็ดขาด
  5. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าแรก : เกี่ยวกับเรา : สินค้าและบริการ : ปฏิทินเตือนความจำ : ข่าวสาร : สาระน่ารู้ : ลูกค้าของเรา : ติดต่อเรา    
แบบเสียภาษีต่างๆ : บริการรับทำบัญชี, รับทำบัญชี,ทำับัญชี,ที่ปรึกษากฏหมาย, ทนายความ, รับแก้ไขบัญชี, แก้ไขบัญชี, ดูแลบัญชี, แก้บัญชี, รับปรึกษาทางกฏหมาย

แบบเสียภาษีต่างๆ

ภงด.1 

แบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินได้ 40(1)(2) 

 ยื่นภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

ภงด.1(ก)

 สรุปเงินได้ตาม 40(1)(2) ทั้งหมดทั้งที่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายและไม่เสีย

 ยื่นภายในสิ้นเดือน กุมภาพันธ์

 ภงด.1(ก)พิเศษ

  แบบยื่นสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินได้ 40(1)(2) ใช้สำหรับผู้จ่ายเงินได้ที่เป็นส่วนราชการ ถ้าเป็นเงินได้ตาม 40(1) ยื่นภายใน กุมภาพนธ์ ถ้าเป็น 40(2)

 ยื่นภายในมกราคม

 ภงด.2

  แบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินได้ 40(3) (4)

 ยื่นภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

 ภงด.2(ก)

  แบบสรุป ภงด.2

 ยื่นภายในมกราคม

 ภงด.3

  เงินได้ตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) ซึ่งต้องหักตามมาตรา 52 และมาตรา 59

 ยื่นภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

 ภงด.3(ก)

  แบบสรุป ภงด.3 ใช้บังคับกับผู้จ่ายเงินได้ที่เป็นส่วนราชการเท่านั้น

 ยื่นภายในมกราคม

 ภงด.50

 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ตามมาตรา 68 และ 69)

 ยื่นภายใน 150 วัน

 ภงด.51

 แบบยื่นประมาณการกำไรเพื่อเสียภาษีครึ่งปี(ตามมาตรา 67ทวิ) ของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและบริษัทจำกัด

 ยื่นภายใน 2 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของรอบบัญชี 6 เดือน (กรณีรอบปีบัญชีแรกไม่ถึง 6 เดือน ไม่ต้องยื่น)

 ภงด.53

  แบบยื่นหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรสและมาตรา 69 ทวิ

 ยื่นภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

 ภงด.54

  แบบยื่นหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70 และ 70 ทวิ

 ยื่นภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

 ภงด.55

  มูลนิธิหรือสมาคมต้องยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล

 ยื่นภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นรอบบัญชี

 ภงด.90

 แบบยื่นภาษีเงินได้หลายประเภทหรือประเภทเดียวที่ไม่ใช่ 40(1) ถ้าโสดเกิน 30,000 ถ้ามีสามีหรือภรรยารายได้เกิน 60,000 ต้อง

 ยื่นภายใน 31 มีนาคม

 ภงด.91

 แบบยื่นภาษีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตาม มาตรา 40(1) ประเภทเดียว ไม่มีสามีหรือภริยา มีเงินได้เกิน 50,000.- บาท มีสามีหรือภริยามีรายได้รวม 100,000.- บาท ต้องยื่นแบบ ต่ำกว่าไม่ต้องยื่น

 ยื่นภายใน 31 มีนาคม

ภงด.93

 แบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้ที่ขอชำระภาษีก่อนกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการประจำปี ตามมาตรา 52 ทวิ

ยื่นภายในปีที่มีเงินได้

ภงด.94

 แบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5)(6)(7)(8)

 ยื่นภายในกันยายน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

จำนวนผู้เข้าชม 27309 ครั้ง | ตั้งแต่วันที่ 2008-06-01 13:59:34

ข่าวสาร
- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องขยายเวลายื่นงบการเงิน ปี2552 (ฉบับที่ 2)
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2553
- ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบชุมนุม
- ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน ประจำปี ๒๕๕๒
- รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2552
- เงินสมทบประกันสังคม ลดเหลือ 3%
- ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ (29 มี.ค.2552 ถึง 28 มี.ค.2553
- การคำนวณภาษี ภ.ง.ด.51 รอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 ของกิจการ SMEs
- แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ใช้บังคับ 1 ก.ค.2551
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดภาษีและค่าธรรมเนียมโอน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
-
- สภาวิชาชีพบัญชี
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
- หลักเกณฑ์ในการยื่นงบการเงิน
- ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
- ข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
- ค้นหาเลขทะเบียน เก่า-ใหม่
- ข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- แจ้ง เพิ่ม ลด งานทำบัญชี
- แจ้ง เพิ่ม ลด งานสอบบัญชี
- บริการจดทะเบียนออนไลน์
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล

  หน้าแรก : เกี่ยวกับเรา : ข่าวสาร : สาระน่ารู้ : ค่าบริการ : ลูกค้าของเรา : ติดต่อเรา
<< กลับคืน : ขึ้นไปด้านบน
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสำนักงานวิสุทธิ์การบัญชีและทนายความ
สร้างเว็บไซต์โดย SiamWebCity.COM