หน้าแรก
นโยบายการให้บริการ
  1. มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตต่อลูกค้าทุกๆคน
  2. เก็บความลับของลูกค้าอย่างดีที่สุด
  3. เน้นผลงานและการให้บริการอย่างดีที่สุด ในราคาที่ยุติธรรม
  4. ช่วยเหลือลูกค้าเวลามีปัญหาทุกๆ เรื่อง ไม่มีการทอดทิ้งลูกค้าอย่างเด็ดขาด
  5. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าแรก : เกี่ยวกับเรา : สินค้าและบริการ : ปฏิทินเตือนความจำ : ข่าวสาร : สาระน่ารู้ : ลูกค้าของเรา : ติดต่อเรา    
ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ หอพัก ควรระวัง : บริการรับทำบัญชี, รับทำบัญชี,ทำับัญชี,ที่ปรึกษากฏหมาย, ทนายความ, รับแก้ไขบัญชี, แก้ไขบัญชี, ดูแลบัญชี, แก้บัญชี, รับปรึกษาทางกฏหมาย

ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ หอพัก ควรระวัง

ธุกิจอพาร์ทเม้นท์ หอพัก แฟลต

กฎหมายย่อมให้หักค่าใช้จ่ายได้ 2 วิธี คือ

หัก เหมา 30%

หัก ค่าใช้จ่ายตามจริง

ควรแบ่งรายได้ค่าเช่าห้อง ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ ค่าบริการส่วนกลาง ให้ได้สัดส่วนเพื่อประหยัดภาษีที่สุด

เพราะว่า ค่าเช่าห้อง ไม่เสีย vat แต่เสียภาษีโรงเรือน 12.5% ของค่ารายปี

ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์และค่าบริการส่วนกลาง ต้องเสีย vat ยกเว้นรายได้ที่ต้องเสีย vat ทุกประเภทรวมกันไม่ถึง 1,800,000 บาท ต่อปี

 

ถ้าฐานภาษีของท่านสูงอยู่แล้ว ท่านต้องกระจายรายได้ของท่านออกไป เพื่อให้ฐานในการเสียภาษีต่ำลง

เช่น จัดตั้งบริษัท จัดตั้งคณะบุคคล หรือจดสิทธิเก็บกิน หรือ ให้เช่าช่วง เป็นต้น

ธุรกิจให้เช่าห้องมักจะมีกำไรสูง เพราะหาค่าใช้จ่ายได้ยาก เพราะฉะนั้นต้องวางแผนภาษีให้ดีๆ จะทำให้ท่านประหยัดภาษีและเหลือเงินไปลงทุนอย่างอื่นได้อีกมาก

เรวัตร สุเมธยุทธ์ ผู้บันทึก

สำนักงานวิสุทธิ์การบัญชีและทนายความ

www.thaiacc.com

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม 13627 ครั้ง | ตั้งแต่วันที่ 2007-04-10 00:21:26

ข่าวสาร
- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องขยายเวลายื่นงบการเงิน ปี2552 (ฉบับที่ 2)
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2553
- ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบชุมนุม
- ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน ประจำปี ๒๕๕๒
- รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2552
- เงินสมทบประกันสังคม ลดเหลือ 3%
- ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ (29 มี.ค.2552 ถึง 28 มี.ค.2553
- การคำนวณภาษี ภ.ง.ด.51 รอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 ของกิจการ SMEs
- แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ใช้บังคับ 1 ก.ค.2551
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดภาษีและค่าธรรมเนียมโอน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
-
- สภาวิชาชีพบัญชี
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
- หลักเกณฑ์ในการยื่นงบการเงิน
- ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
- ข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
- ค้นหาเลขทะเบียน เก่า-ใหม่
- ข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- แจ้ง เพิ่ม ลด งานทำบัญชี
- แจ้ง เพิ่ม ลด งานสอบบัญชี
- บริการจดทะเบียนออนไลน์
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล

  หน้าแรก : เกี่ยวกับเรา : ข่าวสาร : สาระน่ารู้ : ค่าบริการ : ลูกค้าของเรา : ติดต่อเรา
<< กลับคืน : ขึ้นไปด้านบน
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสำนักงานวิสุทธิ์การบัญชีและทนายความ
สร้างเว็บไซต์โดย SiamWebCity.COM