หน้าแรก
นโยบายการให้บริการ
  1. มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตต่อลูกค้าทุกๆคน
  2. เก็บความลับของลูกค้าอย่างดีที่สุด
  3. เน้นผลงานและการให้บริการอย่างดีที่สุด ในราคาที่ยุติธรรม
  4. ช่วยเหลือลูกค้าเวลามีปัญหาทุกๆ เรื่อง ไม่มีการทอดทิ้งลูกค้าอย่างเด็ดขาด
  5. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าแรก : เกี่ยวกับเรา : สินค้าและบริการ : ปฏิทินเตือนความจำ : ข่าวสาร : สาระน่ารู้ : ลูกค้าของเรา : ติดต่อเรา    
บริการรับทำบัญชี, รับทำบัญชี,ทำับัญชี,ที่ปรึกษากฏหมาย, ทนายความ, รับแก้ไขบัญชี, แก้ไขบัญชี, ดูแลบัญชี, แก้บัญชี, รับปรึกษาทางกฏหมาย, นักบัญชี, ทำบัญชี, รับทำบัญชี, สอบบัญชี, รับสอบบัญชี, จดบริษัท , จดห้างหุ้นส่วนจำกัด, จดทะเบียนพาณิชย์, ขอใบอนุญาติต่างๆ, วางระบบบัญชี, วางระบบภาษี, รับแก้ปัญหา, รับจัดการ, ที่ปรึกษา, วางแผนภาษี, วางแผนการเงิน, วางแผนธุรกิจ, ติดต่อราชการ, เจรจาต่อรอง, ตัวแทน, ทนายความ, รับว่าความ, สำนักงานบัญชี
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานวิสุทธิ์การบัญชีและทนายความ
      สำนักงานวิสุทธิ์การบัญชีและทนายความ เริ่มเปิดสำนักงาน ตั้งแต่ปี 2510 เจ้าของสำนักงานบัญชี คือ นายวิสุทธิ์ สุเมธยุทธ์ ซึ่งคือคุณพ่อของข้าพเจ้าเอง เมื่อข้าพเจ้าเข้าเรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2524 ก็เริ่มช่วยงานในสำนักงานวิสุทธิ์การบัญชีและทนายความมาโดยตลอด จนกระทั้ง ปี 2543 ถึง ปัจจุบัน คุณพ่อของข้าพเจ้าก็ได้มอบหมายงานในสำนักงานให้กับข้าพเจ้าทั้งหมด ปัจจุบัน เจ้าของสำนักงานบัญชี คือ นายเรวัตร สุเมธยุทธ์
นโยบายการให้บริการ  (อ่านต่อ...)
บุคลากรและเครื่องมือ (อ่านต่อ...)
ประเภทธุรกิจที่ทางสำนักงานให้บริการอยู่  (อ่านต่อ...)
รายชื่อลูกค้าที่อ้างอิงได้ (อ่านต่อ...)
งานที่ให้บริการ
1. วางระบบบัญชี
2. วางแผนภาษี
3. วางระบบบัญชีและแก้ปัญหาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
4. รับทำบัญชี โดยใช้โปรแกรมบัญชีที่มีประสิทธิภาพ
5. รับสอบบัญชี
6. รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน และร้านค้า
7. รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เลิก และชำระบัญชี
8. ให้บริการขอใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
9. ให้บริการยื่นแบบเสียภาษีต่างๆ
10. ให้บริการจดทะเบียนประกันสังคม และยื่นแบบ
11. ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน การจัดการ การผลิต ด้านกฎหมายภาษี และกฎหมายทั่วไป
12. รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
13. อื่นๆ อีกมากมาย ดูได้ที่ เมนูค่าบริการ

เพื่อนบ้านของเรา
สำนักงานวิสุทธิ์การบัญชีและทนายความ นำ code ด้านซ้ายมือไว้ที่เว็บไซต์
ของท่าน และแจ้งบอกรายละเอียดที่ rawat@thaiacc.com

ข่าวสาร
- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องขยายเวลายื่นงบการเงิน ปี2552 (ฉบับที่ 2)
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2553
- ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบชุมนุม
- ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน ประจำปี ๒๕๕๒
- รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2552
- เงินสมทบประกันสังคม ลดเหลือ 3%
- ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ (29 มี.ค.2552 ถึง 28 มี.ค.2553
- การคำนวณภาษี ภ.ง.ด.51 รอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 ของกิจการ SMEs
- แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ใช้บังคับ 1 ก.ค.2551
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดภาษีและค่าธรรมเนียมโอน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
- สภาวิชาชีพบัญชี
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
- หลักเกณฑ์ในการยื่นงบการเงิน
- ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
- ข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
- ค้นหาเลขทะเบียน เก่า-ใหม่
- ข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- แจ้ง เพิ่ม ลด งานทำบัญชี
- แจ้ง เพิ่ม ลด งานสอบบัญชี
- บริการจดทะเบียนออนไลน์
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
- ตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ

  หน้าแรก : เกี่ยวกับเรา : ข่าวสาร : สาระน่ารู้ : ค่าบริการ : ลูกค้าของเรา : ติดต่อเรา
<< กลับคืน : ขึ้นไปด้านบน
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสำนักงานวิสุทธิ์การบัญชีและทนายความ
สร้างเว็บไซต์โดย SiamWebCity.COM